MPWT logo

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារកម្ម

លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិភស្តុភារកម្ម

ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ក្រសួង​សាធារ​ណា​ការ និង​ដឹកជញ្ជូន

១៣ តុលា ២០១៦

២១៦.អនក្របក