MPWT logo

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារកម្ម

លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិភស្តុភារកម្ម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការអនុវត្ត​ផែនការ​មេអន្តរកាល​ស្ដីពី​ការតភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយ​ និងភ័ស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ [ភាសាខ្មែរ]

០១ មិថុនា ២០២២