MPWT logo

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារកម្ម

លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិភស្តុភារកម្ម

របាយការរណ៍វឌ្ឍនភាពលើកទី១ ស្ដីពីផែនការមេភស្តុភារកម្ម (លេខពិសេស) [ភាសាខ្មែរ]

០១ តុលា ២០១៩